Home

Fyzioterapie

Individuální fyzioterapie sestavená pro Vás podle vašich potřeb a možností dle kineziologického rozboru, kde se zaměřuji na posturální aktivitu. svalové testy, hodnocení rozsahu pohybu v kloubech, specifického testování pohybových stereotypů, funkční testování, základní neurologické vyšetření, Zajímají mě i  výsledky vašich předešlých vyšetření lékařů, kolegů.

Cílem individuálního cvičení je ovlivnění svalových dysbalancí, zmírnění bolesti a především instruktáž k autoterapii (aktivnímu cvičení i doma). Je mi blízký celostní přístup. Využívám moderní techniky a přístupy založené na neurofyziologii, ale i východních směrů přístupu k lidskému tělu.


Nordic walking

Pohybová aktivita se speciálními holemi, která přináší zefektivnění naší přirozené chůze. Za dodržení určitých pravidel přináši chůze s holemi i terapeutický efekt na úrovni páteře, zapojení svalů, zvyšování kondice, zlepšení metabolismu, ale i psychosociální oblasti.

Hole Vám na lekci zapůjčím, vysvětlím a naučím techniku chůze s holemi i s ohledem na vaše individuální požadavky.